Yoichi TAKAHASHI 1957

Yoichi Takahashi

Autore di Capitan Tsubasa (Holly e Benji).