HAGAR THE HORRIBLE
(Agar il terribile, Agar il vichingo)
USA, 1973 / umorismo / Dik Browne

Hagar The Horrible (Agar il terribile, Agar il vichingo)


PAGINA IN PREPARAZIONE