Jonathan SWIFT 1667-1745

Jonathan Swift

Nasce a Dublino (Irlanda) il 30 novembre 1667.
Scrive "Gulliver's Travels" ("I viaggi di Gulliver") nel 1726.
Muore a Dublino (Irlanda) il 19 ottobre 1745.